Amdanom ni

contact us new

Croeso i Brillachem

Roedd Brillachem yn seiliedig ar y gred bod cynhyrchion uwchraddol, ynghyd â phrisiau cystadleuol, i ymdrechu i fodloni anghenion cemegau trwy wasanaeth archebu un-stop a chymorth technegol.
Fel cwmni cemegol arbenigol, roedd Brillachem yn cwmpasu ei labordai a'i ffatrïoedd i sicrhau cyflenwad llyfn yn ogystal ag ansawdd sefydlog.Hyd yn hyn, er budd ei enw da, mae Brillachem wedi darparu ar gyfer dwsinau o gwsmeriaid ledled y byd ac wedi bod yn chwaraewr blaenllaw ym maes cemegau a chynhwysion sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar y diwydiant syrffactyddion.

Yn Brillachem, mae ein staff wedi ymrwymo i ragoriaeth ym mhob agwedd ar ein busnes.Mae ein cymdeithion gwerthu yn brofiadol ac yn wybodus ac yn darparu cefnogaeth i'n holl gleientiaid.Mae gwasanaeth technegol yn elfen allweddol i gadw Brillachem ar dwf cyson.Gall Brillachem gynnig awgrymiadau, datrysiad, samplau cynnyrch, yn ogystal ag unrhyw ddogfennau sydd eu hangen a byddwch yn cael partner dibynadwy mewn syrffactyddion wedi'u ffeilio.Ein gwerthoedd yw cysegru llwyddiant ac arloesedd ein cleientiaid i feddwl ac ymarfer a meithrin perthynas hirdymor gyda chyflenwyr a chwsmeriaid.
Gwasanaeth un-stop, twf di-stop.
Diolch am ymweld.Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi.