newyddion

Gwydr bioactif

(calsiwm sodiwm ffosffosilicate)

Mae gwydr bioactif (calsiwm sodiwm phosphosilicate) yn fath o ddeunydd a all atgyweirio, ailosod ac adfywio meinweoedd y corff, ac mae ganddo'r gallu i ffurfio bondiau rhwng meinweoedd a deunyddiau. Wedi'i ddarganfod gan Hench ym 1969, mae gwydr bioactif yn wydr silicad sy'n cynnwys cydrannau sylfaenol .

Gall cynhyrchion diraddio gwydr bioactif hyrwyddo cynhyrchu ffactorau twf, hyrwyddo amlhau celloedd, gwella mynegiant genynnau osteoblastau a thwf meinwe esgyrn.Dyma'r unig fioddeunydd artiffisial hyd yn hyn sy'n gallu bondio â meinwe esgyrn a chysylltu â meinwe meddal ar yr un pryd.

Nodwedd fwyaf nodedig gwydr Bioactive (calsiwm sodiwm phosphosilicate) yw, ar ôl ei fewnblannu i'r corff dynol, bod cyflwr yr wyneb yn newid yn ddeinamig gydag amser, ac mae haen apatite bioactif hydroxycarbonad (HCA) yn cael ei ffurfio ar yr wyneb, sy'n darparu rhyngwyneb bondio ar gyfer y meinwe.Mae'r rhan fwyaf o wydr bioactif yn ddeunydd bioactif dosbarth A, sydd ag effeithiau osteoproductive ac osteoconductive, ac sydd â bond da ag asgwrn a meinwe meddal.Ystyrir bod gwydr bioactif (calsiwm sodiwm ffosffosilicate) yn berthnasol ym maes atgyweirio.Deunydd biolegol da.Mae'r math hwn o ddeunydd adferol nid yn unig yn cael ei ddefnyddio'n eang, ond mae hefyd yn cael effeithiau hudolus na ellir eu hadnewyddu mewn cynhyrchion proffesiynol mewn sawl maes, megis gofal croen, gwynnu a thynnu wrinkle, llosgiadau a sgaldiadau, wlserau geneuol, wlserau gastroberfeddol, wlserau croen, atgyweirio esgyrn, bondio meinwe meddal a meinwe esgyrn, llenwadau dannedd, past dannedd gorsensitifrwydd deintyddol ac ati.

 


Amser post: Chwefror-23-2022